In 2005 is het nationaal netwerk van stormvloedkeringbeheerders gestart. Aanleiding was een internationale workshop met stormvloedkeringbeheerders uit Nederland, Engeland, Rusland en Italie. Tijdens deze workshop is duidelijk geworden dat stormvloedkeringbeheerders veel behoefte hebben aan uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot stormvloedkeringen.

In Nederland is veel kennis en ervaring over stormvloedkeringen aanwezig: aanvullend op het internationaal netwerk is er een nationaal netwerk opgericht. Dit netwerk vormt een aanvulling op het internationale en fungeert als vraaggenerator voor het internationale netwerk.

Doelstellingen van het netwerk

  • Kennis delen tussen verschillende beherende organisaties over functioneel en operationeel beheer.
  • Kennis behouden, met name binnen Rijkswaterstaat.
  • Gezamenlijke belangenbehartiging van stormvloedkeringbeheer te bevorderen.

De deelnemers van het netwerk zijn afkomstig uit regionale diensten van Rijkswaterstaat (West-Nederland Zuid, Zee & Delta en Midden Nederland), landelijke diensten WVL en GPO en het waterschap Rivierenland.

De deelnemers komen twee á driemaal per jaar bijeen tijdens plenaire bijeenkomsten. Vaste onderdelen hierin zijn:

  • terugkoppeling van de keringbeheerder van de afgelopen periode;
  • algemenere presentaties
  • informeel gedeelte voor bijpraten en aanvullende vragen.

Op de thema's Electro, Werktuigbouwkunde en Faalkansen zijn er 1 á 2 keer per jaar thema-bijeenkomsten. 

Hier vindt u het Organogram van de organisatie.